Databehandling og lagring

Databehandling og lagring:

Vi behandler og lagrer personopplysningene dine på en sikker måte. Vi tar hensyn til relevante tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse. Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i personvernerklæringen, med mindre det kreves eller tillates lengre lagringsperiode i henhold til gjeldende lov.

Våre Smart-produkter bruker Tuyas løsninger. Tuya er et internasjonalt selskap der data som lagres fra produkter i Europa lagres i Europa under Europeisk lovgivning og standarder. Les mer Her: https://www.tuya.com/rule